MPGeo
Geodetická firma MPGeo s.r.o. začala pôsobiť už v roku 2002, odkedy sa právna forma posunula z fyzickej osoby na právnickú, čo odzrkadľuje i postavenie na trhu a schopnosť presadiť sa v konkurencii.

Činnosť firmy sa sústreďuje na komplexné poskytovanie geodetických a kartografických služieb v oblasti katastra nehnuteľností a inžinierskej geodézie.

Jej pracovníci majú najvyššie vzdelanie a dlhoročnú prax v danom obore a pri meraní používajú prístroje adekvátne nárokom vyplývajúcim z charakteru zákazky v kontexte trendu v špeciálnej geodetickej technike, čo udržiava efektívnosť, finančnú dostupnosť a kvalitu prác.
© MPGeo 2007 , designet by: vlad@